Jdi na obsah Jdi na menu

Plán činnosti ZO

15. 10. 2014

Svaz důchodců České republiky

22/30. ZO SDČR Senioři Praha 22
 
 
Plán činnosti do konce roku 2014 a na I. pololetí roku 2015

Výborové schůze 22/30. ZO SDČR se budou konat každé druhé pondělí v měsíci od 12,30 hodin v Klubu seniorů, Nové náměstí 1440/2a, Praha 22 - Uhříněves.

První schůze výboru se uskuteční po ukončení ustavující členské schůze 14.10.2014 v Uhříněvském Muzeu.
 
Stanovené termíny dalších výborových schůzí :
10.11., 15.12.2014, 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5. a 8.6.2015
 
Členské schůze se budou konat v měsíci únoru a listopadu v roce 2015.
 
Na únorové členské schůzi budou členové seznámeni se Stanovami SDČR a s usnesením sjezdu SDČR.
Na členské schůzi v listopadu bude provedeno zhodnocení činnosti 22/30.ZO SDČR za uplynulé období a předložena zpráva o hospodaření ZO a revizní zpráva.
 
Program výborových schůzí :
-projednávání materiálů vyšších orgánů SDČR
-organizační zajištění plánovaných akcí /vycházky a výlety, kulturní a
- společenské akce, divadla, zábavy apod./
-kontrola plnění úkolů
-hodnocení uskutečněných akcí
-vzdělávání seniorů
-zajištění blahopřání členům u příležitosti životních jubileí
-získávání nových členů
-získávání dotací a grantů na činnost ZO
-spolupráce se sousedními ZO SDČR /Praha 10, Horní Měcholupy/
  a s MěV SDČR
-zapojení členů ZO do komisí vyšších orgánů SDČR
 
Výbor bude pracovat v rámci dosud platných  STANOV SDČR.