Jdi na obsah Jdi na menu

30.10.2014 * Druhá schůzka přípravného výboru ZO

3. 10. 2014

Z á p i s

ze 2. schůzky přípravného výboru , konané dne 30.10.2014 v Uhříněvsi, Nové nám.1440/2a.
 
Přítomny : Drozenová Stanislava , Růžičková Miroslava,
                          Čechová Milada,
                 Tunzerová Eleonora, Kunešová Jaroslava,
                         Truhlářová Růžena, Vohralíková Bronislava
Za MěV SDČR: Bohuslav Kožíšek, místopředseda
 
      Přípravný výbor projednal a schválil návrh pozvánky na ustavující schůzi ZO SDČR Praha 22, která se bude konat 14.10.2014 od 14 hodin v Muzeu v Uhříněvsi.
      Projednal návrh programu, návrh složení kandidátky výboru a RK ZO SDČR   /viz příloha/.
      Projednal návrh časového plánu schůzek výboru ZO do konce roku 2014 a na I.pol.2015. Ty by se konaly každé druhé pondělí v měsíci od 12,30 hodin.
      St. Drozenová a L. Tunzerová se dne 25.9.2014 zúčastnily jednání Mě V SDČR v Hybernské ul. Informovaly o průběhu jednání a o převzatých členských a sjezdových známkách v počtu 45 ks á 50,-Kč a 40 ks á10,-Kč. 30,-Kč/ks z člen.z námek si ponechá ZO a 20,-Kč/ks odevzdá MěV SDČR. Částka za sjezdové známky bude celá předána rovněž MěV.
      Otázky, konzultované s místopředsedou Mě V SDČR Bohuslavem Kožíškem :
      a) zda by nebylo lepší odložit ustavující schůzi ZO až po sjezdu SDČR? Předpokládají se změny ve Stanovách a pokud se změní i název, budou se muset předělat nová razítka, což by byl pro naši začínající ZO dosti velký fin. výdaj.
B. Kožíšek odpověděl, že by nebylo dobré odkládat ustavení ZO až po sjezdu. Naopak je pro svaz potřebné rozšíření členské základny a mělo by to být prospěšné i pro naši ZO, neboť se staneme partnerem pro náš MÚ a můžeme si zažádat o dotace a granty na svou činnost.
Dále, čím větší členskou základnu budeme mít, tím budem mít i větší přínos z členských známek.
Co se týče případné změny razítka, uhradí výdej MěV SDČR.
      b) v jakých komisích MěV SDČR by měla mít naše ZO zastoupení?
Odpověď B.Kožíška :
Pokud bude mít ZO fundované a specializované členy např. pro sociální nebo zdravot.oblast, ale i jiné, určitě mohou být prospěšní.
V současné chvíli je nejnutnější doplnit redakční radu MěV SDČR, která St. předala místopředsedovi Boh.Kožíškovi peníze za členské a sjezdové známky v částce : za 45ks člen.známek po 20,-Kč = 900,-Kč
                                             za 40ks sjezdových známek po 10,-Kč =
                                                            400,-Kč
                                             Celkem : 1300,-Kč.
Známky budou prodány na ust.schůzi dne 14.10.2014.
Ti členové, kteří byli již zaregistrováni na Praze 10, se od r.2015 převedou do naší ZO.
Stanovené úkoly :
-sraz v Muzeu před ust.schůzí 14.10. ve 12 hodin
-Tunzerová Lenka připraví prezenční listinu a spolu s Čechovou M.
- budou u prezence a prodeje čl.a sjezdových známek
-Vohralíková B. A Truhlářová R. zajistí občerstvení /vaření kávy/
-Drozenová St. a Růžičková M. zajistí pozvání hostů /starosty a tajemnice    
- MČ Praha 22, zástupce Baráčníků, Občanského spolku, Sokola, MS ČČK,
- předsedkyni ZO SDČR Horní Měcholupy pí Topolovou
- Po jejich příchodu zajistí prezentaci a předají ji B.Kožíškovi
-dále bylo dohodnuto, že po řádné instruktáží p.B.Kožíškem budou  
- webové stránky aktualizovat Drozenová St. spolu s Čechovou M.
-Různé :
-zahájení tanečního kroužku v Petrovicích je v pondělí 13.10.2014
-email na MěV SDČR je : praha-sdcr@seznam.cz, adresa sídla : Rektorská ul.580/7, 108 00 Praha 10, tel 274 773 378
-důležitá informace – hudba při akcích SDČR neplatí autorské poplatky
 
V Uhříněvsi dne 30.9.2014
 
Zapsala :   Drozenová Stanislava