Jdi na obsah Jdi na menu

1. 9.2014 Přípravný výbor * první schůzka

2. 9. 2014

Zápis

ze schůzky přípravného výboru, konané dne 1.9.2014, konané v Klubu seniorů Nové náměstí 1440/2a v Praze 10 v Uhříněvsi.

 
Přítomni : Drozenová Stanislava, Růžičková Miroslava, Růžička
                  Zdeněk, Čechová Milada, Kadlecová Jarmila, Venclová  
                  Helena, Jáchymová Marta.
Za SDČR byl přítomen Bohuslav Kožíšek, který inicioval založení ZO SDČR a aktivně pomáhá při přípravě.
S předstihem již připravil webové stránky.
 
Přípravný výbor jednal o přípravě ustavující schůze ZO SDČR v Uhříněvsi
Byl stanoven termín konání ustavující schůze na úterý dne 14.10.2014.
Místo konání : Městské muzeum Uhříněves
Projednán návrh složení výboru a RK : Drozenová Stanislava, Růžičková Miroslava, Čechová Milada, Tunzerová Eleonora, Kadlecová Jarmila,
Venclová Helena, Kunešová Jaroslava, Machová Emilie.
Materiály, které bude třeba na ustavující schůzi připravit :
Pozvánka - pro přihlášené seniory zást.SDČR, zást. ÚMČ P 22,
                    zást.spolků, baráčníků, OS , předsedkyni SDČR 10/20 
                    Aktivní senioři Praha 15
                    Pozvání seniorů bude provedeno i prostřednictvím
                    uhříněvského zpravodaje   
                                                                      zajistí : St.Drozenová
- Prezenční listina -                                     připraví : El.Tunzerová
- Program a usnesení -   zajistí St.Drozenová, M.Růžičková, ve
  spolupráci s Bohuslavem Kožíškem.
Přípravný výbor se shodl na registraci pod názvem ZO SDČR/10/29 - SENIOŘI PRAHA 22.
Bohuslavu Kožíškovi byly předány přihlášky za členy SDČR k registraci.
B.Kožíšek zajistí pro nás členské legitimace a dle nahlášení i členské známky a pozvání předsedy MV SDČR a zástupce ÚV SDČR.
Příští schůzka : 30.9.2014 v 15 hodin v Klubu seniorů v Uhříněvsi.
                                                                  Zapsala: Stanislava DROZENOVÁ